تنهایی خویش

دوستش دارم برید بهش بگید درضم خوش اومدی غریبه قدمت روچشم

بی انصاف

بی انصاف...... 
کجایــــــی که ببــینـــــی 
با مـــــــن کاری کردی کــــــــه 
حـــــــسّ تنهای ام را 
میـــــان مـــــردم جــــار میزنم 
و خـــــــروار خروار 
لایـــــــــــــک میخورد.....

[ سه شنبه 24 شهریور 1394 ] [ 07:58 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


دلم میخواهد

دلم می خواهد کاغذی بردارم

بچسبانم روی دیوارهای شهر

رویش بنویسم

عشق من سالهاست که از خانه رفته است

و هنوز بر نگشته است

اگر کسی پیدایش کرد

باشد برای خودش !

او از اول هم مال من نبود 

.


[ چهارشنبه 8 مهر 1394 ] [ 12:23 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


بیخیال

ﻫﻤﯿـــــــــــــﺸﻪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻦ : ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ …

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﺮﺳﯽ: ﭼﺮﺍ ﺳﺮﺍﻏﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯼ؟

ﻣﯿﮕـــــــﻪ : ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ … ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ !

ﻣﯿﮕﯽ :ﭼﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟

ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎﮐﻪ !

ﺍﻣﺎ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯿﺎﺵ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ …!

ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑـــــــﯽ ﺧﯿـــــﺎﻝ !

ﻋﺎﺷﻘﻪ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑـــــــﯽ ﺧــــــﯿﺎﻝ !

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺍﺯﺕ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻣﯿﻄﻠﺒﻪ

ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ : ﭼﺮﺍ؟

ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓـــــﺮﺩﺍﺵ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺭﻩ …

ﺑﺮﯾﺪﻩ … ﻭﻟﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ !

ﺗﺎ ﺣﻼﻟﺶ ﻧﮑﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺕ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﯽ

“ﺁﺧﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﺮﺩﯼ . ﺍﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮ ﺣﻼﻝ ﮐﻨﯽ ”

ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﺁﺩﻣﺎ ﻋﺎﺷﻘﻦ …

ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻋﺎﺷﻘﺎﯼ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ !

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﯾﺪﻥ …

ﺍﯾﻨﺎ ﻓﺮﺷﺘﻦ …

ﺗــــــــــﻮﺭﻭ خــــــﺪﺍ ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺫﯾﺘﺸﻮﻥ ﻧﮑﻨﯿﺪ …

ﺗﻨﻬﺎﺷﻮﻥ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ …ﺩﺍﻏﻮﻥ ﻣﯿﺸﻦ!

.[ چهارشنبه 8 مهر 1394 ] [ 12:22 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


همیشه

هَمیشـِـــه آز آمَدن “ن” بَر سر “کَلـــِـــــمآت” می تَرســـَــم


نَــ دآشتـــَـن تُو…


نـَـ بُودَنـــ تُو…


نـَـ مآندَن تُو…


کآش آیــن بآر حدآقل “دلِ وآژه” برآیــَــم مــی سُوخت


و خَبــَر میــــدآد آز “نـَـ رفتــــن” تُـــــــــــــــو[ چهارشنبه 8 مهر 1394 ] [ 12:22 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


علی باتوام

×تــایـیـد لطـفــا× 
↓هــے ♥تــو ♥… 

نمیــבانـم نـامـت را چـه بـگـذارم … 

مـُخـاطب خـاص ! 

تـمـام زنــבگــے ! 

בلیـل نفـس ڪـشـیـבن ! 

هـمـه ے وجـوב … 

یـا تنـها عـشـقم … 

بــه هـر نـامے ڪـه بـاشـے بــבان … 

آرام … 

تـا ابــــב... 

بـرایـت جــــــ♥ــــــان مـیــבهـم . . .↓

[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 06:27 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


علی باتوام

×تــایـیـد لطـفــا× 
↓هــے ♥تــو ♥… 

نمیــבانـم نـامـت را چـه بـگـذارم … 

مـُخـاطب خـاص ! 

تـمـام زنــבگــے ! 

בلیـل نفـس ڪـشـیـבن ! 

هـمـه ے وجـوב … 

یـا تنـها عـشـقم … 

بــه هـر نـامے ڪـه بـاشـے بــבان … 

آرام … 

تـا ابــــב... 

بـرایـت جــــــ♥ــــــان مـیــבهـم . . .↓

[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 06:27 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


علی

راه کـــه میــروے ، عقـب مـے مانـــم...نــه بـــراے اینکـــــه نخــواهــم بــا تـــــو همقــدم باشـم ، 

میخـواهــــم پـا جـاے پـایـت 

بگــذارم و مواظبـت باشـم ، میخواهــم رد پـایـت را هیـچ خیـابـانــے در آغـوش نکـشد … 

تـــــــــو فـقـط بــــــراے مـنــــــے …

[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 06:26 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


طهران

تاییدلطفاツ 
☜خوندن واسه ♚تهرونیا♚ اجباری ツ ♚TeHran♚ 
☜♥قدم زدن تو ولیعصر✘ 
☜♥غذا خوردن تو دربند، درکه✘ 
☜♥دور دور تو میدون ایران زمین .ظفر. 
☜♥کافی شاپ های صادقیه✘ 
☜♥خوشتیپ ترین پسرا✘ ☜♥خوشگل ترین دخترا✘ 
☜♥آب انار فقط اب انار میدون تجریش✘ 
☜♥سفره خونه های فرحزاد✘ 
☜♥ویتامینه فقط ویتامینه علی باباومیدون سپاه✘ 
☜♥شبای بام ♚تهران♚✘ 
☜♥اقتدار برج میلاد✘ 
☜♥بچه های کافه تنهایی✘ 
☜♥فروشنده هایه میلاد نور و تیراژه و الهیه ونک ✘ 
☜♥گریه هایه دلتنگی تو امامزاده صالح✘ 
☜♥جاده امامزاده داوود✘ 
☜♥تا دریا خیلی راهه✘ 
☜♥یه شهر پر از غریبه✘ 
☜♥شهری که شبا بیداره...صبح زودم بیداره... 
☜♥من این شهرو دوست دارم ✘ 
☜♥عشق من 021 ✘ 
☜♥به سلامتی بچه های♚ تهران♚نـــابِ نـــابیمـ✔


[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 06:24 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


ی نفر هس

#↯یـِہ نـَفَرْ هـَسْ↯# 

⇦ڪـِهْ بــایَدْ بــاشـہْ تــا بــاشَمْ⇨ 
✍بـایَدْ قَلْبــِشْ بِزَنِـہ تــا قـَلْبـَمْ بـِزَنـِهْ✍ 
⇦بـاید ْنـَفـَسْ بِڪـِشـِهْ تــا نفـَسْ بـِڪـِشَمْ⇨ 
#↯یِـہْ نَـفـَرْ هـَسْ↯# 
✍ڪـِهْ بـودَنِشْ بـِمْ آرامـِشْ میــدِهْ✍ 
#↯یـِهْ نـَفـَرْ هـَسْ↯# 
⇦ڪـِهْ بــا ڪُلّ دُنْیــا عَوَضِشْ نِمیڪـُنَمْ⇨ 
➣♡ڪـِهْ ڪـلی حـــَسودَمْ واسـَشْ♡➣ 

☜♡یـِک ڪلام خـَتْمِ ڪــَلامْ♡☞ 
❥یـِهْ نــــــَفـَـــ➣ــــــرْ هَسْ ڪـِهْツ 
❥نـَبــاشـِہْ مـَـــنَـــ➣ـــــمْ نیســـْتَم


[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 06:20 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


علی من تورودارم

یکیــــو دارم ... 
ﮐــــــﻪ ﻣـﺮﺩﻭﻧــﮕﯿــــﺶ آدﻣــــــﻮ ﺩﯾــــﻮﻭﻭﻧــﻪ ﻣـﯿﮑﻨـﻪ ... 
ﮐﺴـــﯽ ﮐـﻪ ﻭﻗـــﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ ﻧﺒــﺎﯾـــﺪ ﺟـﺰ ﭼـــﺸـــــﻢ ﭼـــﯿﺰﯼ ﺑﺸــــﻨـﻮﻩ ... 
ﻋﺎﺷــﻖ ﻋﺎﺷﻘـﺎﻧـــــﻪ ﻫﺎﺷـــــﻢ ... 
ﻋﺎﺷــــﻖ ﻏــــﯿــــﺮﺗـــﯽ ﺷﺪﻧشــــــﻢ ﻭﻗﺘـــــﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﻡ ﺣﺴــــﺎﺏ ﻣﯿـــــﺨﻮﺍﺩ ... 
ﻣـــــﻦ ﻋـــﺎﺷــــﻖ ﻣﻮﻗﻌـﯽ ﺍﻡ ﮐــــــﻪ ﻭﻗــــــﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻧــــــﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧــــﻪ،با ﻟــــﻮﺱ ﺑــــــﺎﺯﯾم ﻧﻈــﺮﺵ ﻋﻮﺽ نمـیــشـــــه... 
ﻋﺎﺷـــــــﻖ کسی ﺷﺪﻡ ﮐـــــﻪ ﻭﺟـﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــﻢ ﺍﺭﺍﻣـــﺶ ﻣــــــﯿﺪﻩ ... 
کسـی ﮐﻪ ﺣــــﺘﯽ ﺍﮔــــﻪ ﺑـــــﺎﻫﻢ ﻗــﻬﺮ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻣـــــﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐـﺴﯽ ﺟـــﺎﻣـــــﻮ 
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ... 
کســــــی ﮐﻪ ﻫــــﻤﯿﺸــﻪ ﻣﺜـــــﻞ ﮐﻮﻩ ﭘــــــــﺸـــــﺘﻢ ﻫﺴــــﺖ ... 
ﻋﺎﺷــﻖ کـــسی ﺷـﺪﻡ کــﻪ ﯾــﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﺷـــﻮ ﺑﻪ ﺩﻧـــیا نمیـــــدم... 
عاشق کســــے کــه بهـــم یــــاد داد از آدمــــای بی لیاقـــــت بگــذرم... 
عاشـــــق کســــے کــه با وجــــودش قلـــب سختــــه مـــنو ,با عشــــقش تسخیـــر کـــــرد...

[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 06:15 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


نامه ی من ب علی

تموم وجودم اگه یه روز نباشی دنیا رو به اتیش میکشم.مهم نیست که عشق ما چه جوریه.شاید بعضیا بگن این یه هوس بچگانس.مهم نیست که عشق ما پنهونیه.مهم اینکه عشقه.دوست دارم و تا آخر دنیادوست خواهم داشت.بدون که من هیچ اغوشی رو حتی در اینده بجز آغوش تو نمی پذیرم.میدونم که یه روز میرسه که بهت میرسم.مهم این نیست بقیه چی میگن.مهم اینه که ما باهم باشیم.

                                                            عاشق دلتنگ تو:نیلوفر


[ چهارشنبه 25 شهریور 1394 ] [ 07:33 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


هووووووووی دیونه

❂★هووووووووی دیوونه★☆ 
سر قبر من کمتر اشک بریز 
به جون چشات دیگه برنمیگردم☆ 


⇦سلامتى روزى ک 

موبایلم                     
             خاموش✘ 

اتاقم 
             تاریک██ 

لباسم 
             سفید⇩ 

پروفایلم           Empty room 

خودم 
           تو تابوتⓧ 

هِــــhehـــــه.... 

اون موقِـع میشَـــم عـــزیـــز دل ـهــمه..... 

                

⇦↯ اگہ خبررسید بہ گوشتون که من 
رفتم؛ 
گریه زارۍ؛ 
⛔ممنوع 
تریپ مشڪۍ زدن؛ 
⛔ ممنوع 
جیغ وداد؛ 
⛔ممنوع 
اۍ ڪاش گفتنا؛ 
⛔ممنوع 
مرورخاطرات بامن بودن؛ 
⛔ممنوع 
دعواوقهرباخداواسہ بردن من؛ 
⛔ممنوع 
آرزوۍ پیش من اومدن؛ 
⛔ممنوع 
عزاگرفتن تاچهلم وسال؛ 
⛔ممنوع 
دم اونۍ که گفت"راحت شد رفت"گرم،،،فقط یه خواهش روم خاااااک کم بریزید قول میدم دیگه بر نگردم..

[ سه شنبه 24 شهریور 1394 ] [ 08:06 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


اگه دیدی

✍✔اﮔــﻪ ﺩﯾــﺪﯼ 

من ﺗــﺎ ﺻُﺒــﺢ ﺑﯿــﺪﺍﺭم 
ﻧَﮕــــــــﻮ ﻫَﻤَـــﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﭼَﺘـــ ﻣﯿﮑُﻨــﻪ 

ﺑِﮕـــﻮ ﺷﺎﯾَـــﺪ ﻏَﻤـــﺎﺵ 
ﻧِﻤﯿـــﺬﺍﺭَﻥ ﺑِﺨــﻮﺍﺑــﻪ➣ 


[ سه شنبه 24 شهریور 1394 ] [ 08:04 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


میدوندچیه؟

میدونید چیه؟
بعضی وقتااا درست زمانی ک میخوای برای زندگیت درمورد مردزندگیت تصمیم بگیری
یکی پیداامیشه ک ذهنتووبهم میریزه
حالاهرچقدم ک مردت بگه دوستتداره اماتووباز دلت میلرزه ک نکنه..........؟!
چندروز میگذره امادوباره یکی میاد ک باز داغونت میکنه
بین دوراهی گیر میکنی نمیدونی ب مردت بگی یا نگی؟
اگه نگی تا اخر عمرر ب این فک میکنی ک نکنه دروغ میگه نکنه ب غیر من با کسه دیگه ایه؟
اگه هم بگی  ی درده!میترسی ک نکنه اگه بگی دلخور شه ازت بزاره بره؟!
وای خدا
نمیدونم فقط میدونم خیلی داغونمم
ای کاش بیادوو بهم واقعیتووبگه


[ سه شنبه 24 شهریور 1394 ] [ 07:49 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


منوعلی


آدم باید یه " تو " داشته باشه ...

که هر وقت از همه چی خسته و ناامید بود 

بهش بگه :

مهم اینه که تو هستی ، بی خیالِ دنیا ...!http://nightnama.ir/post1/uploads/6e5de568a79448d64293dc5643afcf33-425-3331413650.png

[ دوشنبه 23 شهریور 1394 ] [ 02:28 ب.ظ ] [ خویش ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic